Co jste nevěděli

Většina z Vás určitě nevěděla o možnosti založení svěřeneckého fondu. Nebo ano? Věděli jste, co to je? Myslím si, že většina určitě ne, a protože to nevíte, tak si pojďme říct, co to znamená a kdy má smysl si trust založit, protože možností využití je velmi mnoho. No, tak pojďme na to. Trust je právni vztah mezi zakladatelem, správcem a beneficientem.

Uvedu malý příklad

Založím si trust na základě smlouvy, kde převedu svůj majetek, který už nebude mít vlastnictvím, ale trustu. Dále určím osobu, která se bude o daný majetek starat. To znamená, jasně musím uvést její povinnosti. Dále zvolím beneficienta, to je osoba, pro kterého je ten majetek spravován, což mohou být moje děti, ale i já. Důvody, proč založit trust je mnoho jako například ochrana před věřiteli, nebo uspokojení věřitelů, vyhnutí se předmanželské smlouvě apod.

Ohodnoťte příspěvek